Nieuwsbrief

← Vorige

- Jaarverslag en jaarplan Logo Zenneland

Toegang naar preventie? Via Logo Zenneland!

Logo Zenneland streeft naar meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren voor iedereen.

We leren mensen hoe ze langer gezond kunnen blijven. We promoten dus gezondheid.
Iedereen heeft wel zijn advies klaar over gezondheid. Maar wij promoten enkel wetenschappelijk gefundeerde boodschappen en campagnes. En budgettair gezond bovendien!
We werken enkel lokaal en ondersteunen organisaties, besturen, verenigingen, bedrijfsgerichte partners, … in de regio Zenneland. Zo proberen we de bevolking te overtuigen om bewust gezonde keuzes te maken op alle terreinen.
We coachen onze partners, inspireren, geven advies en hebben kant-en-klare projecten die lokaal gebruikt kunnen worden. Ook maatwerk is geen probleem.
Dus als je samen iets rond gezondheid wil ondernemen, contacteer ons dan. We helpen je met plezier, op maat, verder.

Onze waarden en evidenties

2018

De inhoudelijke planning 2018 vind je hier. Je leest er de accenten voor het werkjaar 2018, zoals opgemaakt in december 2017.

  • We zetten verder in op het communiceren over en de positionering van Logo Zenneland als toeganspoort voor preventie in regio Zenneland.
  • We zetten prioritair in op Lokale besturen door coaching van elke 'Gezonde Gemeente', promotie thema gezondheid voor de lokale verkiezingen, ondersteunen faciliteitengemeenten en aanwezigheid op lokaleoverlegmomenten.
  • De setting Zorg staat op een keerpunt. We spelen in en bereiden ons voor op de hervorming van de eerstelijnsstructuren. Bestaande samenwerkingsverbanden behouden en versterken we waar mogelijk.
  • Voor de bedrijfssector gaan we lokaal in op vragen voor ondersteuning. Vlaams volgen we op welke rol we kunnen spelen als Vlaamse Logo’s en bouwen ons netwerk uit.
  • We behouden de samenwerking met CLB’s en schoolnabije partners voor onze werking naar de setting onderwijs. Bij wijziging van het wetgevend kader rond de CLB’s worden stappen gezet in de actualisering van het samenwerkingscharter.
  • We streven ernaar in heel onze werking rekening te houden met sociale ongelijkheid. In ons aanbod rond preventie en gezondheid hebben we steeds voldoende aandacht voor kwetsbare doelgroepen en kansarmen.
     

2017

Download hier ons krantje 'Logo Zenneland zet de regio in beweging'. Het vat de hoogtepunten van 2017 op een originele manier samen.

Je kan ook elke actie die we in 2017 organiseerden raadplegen: het volledige en gedetailleerde inhoudelijk jaarverslag 2017 (op basis van officiële rapporteringsplatform CIRRO) lees je hier. Je vindt er een fiche per actie/project/samenwerkingsverband.

Eregast op onze Algemene Vergadering was Fran Bambust die ons een geanimeerde presentatie gaf over Nudging.

 

ARCHIEF

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen