Nieuwsbrief

Andere gezondheidsthema's

Interesse voor de preventieve aanpak van een gezondheidsthema dat je niet op de website van het Logo terugvindt? Contacteer ons.

Ga aan de slag.
- Gebundeld overzicht projecten/initiatieven per gemeente
- Jaarverslag en jaarplan Logo Zenneland
Bewegen op verwijzing (BOV)
Game Over - studiedag gamen 10/10
Gezonde Gemeente 2020
Het Huis. Online leren over motiverende gespreksvoering.
Impulsdag voor WZC en LDC (voorjaar 2018)
Maak een avontuurlijke reis naar een GEZONDE SCHOOL!
Project in opbouw
Welbevinden en Veerkracht in de sociale economie
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen