Nieuwsbrief

Over Logo Zenneland

Onze missen en waarden

Logo Zenneland streeft naar meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren voor iedereen.

Ons team

 

 

Logo Zenneland heeft een passie voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Een enthousiast team draagt dagelijks gezondheidsboodschappen uit tot in de uithoeken van onze regio.

Heb je nood aan een gezondheidsactie in je gemeente, op school, op het werk of in je vereniging? Dan klop je bij Logo Zenneland aan!

Alle gegevens van ons team vind je op de contactpagina van onze website.

 

Onze organisatie

Logo staat voor LOkaal GezondheidsOverleg. Er zijn 15 Logo’s in Vlaanderen en Brussel. In opdracht van de Vlaamse overheid werken de Logo's mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau:

 •     Meer mensen in beweging en met een gezond gewicht
 •     Minder rokers, drug- en alcoholgebruikers
 •     Meer veerkrachtige mensen
 •     Minder ongevallen in de privésfeer
 •     Meer mensen die deelnemen aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker
 •     Een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid in Vlaanderen

Logo Zenneland vzw is gelegen in het westelijk deel van de provincie Vlaams-Brabant en biedt zijn diensten aan bij 36 gemeenten, gebaseerd op de indeling van de zorgregio's: Affligem, Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, Kapelle-o/d-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst.

Logo Zenneland streeft vooral naar samenwerking met lokale besturen, de zorgsector, onderwijs en bedrijven om de impact van preventiecampagnes te verhogen. Daarvoor rekenen we op geëngageerde mensen die net zoals wij vinden dat elke mens recht heeft op informatie om zijn levenskwaliteit op vlak van gezondheid te vrijwaren.

Preventie en gezondheid in Vlaanderen: wie doet wat?

Agentschap Zorg en Gezondheid: 
Zorg en Gezondheid is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het agentschap reglementeert en ondersteunt een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven en neemt ook actie op het terrein bij bepaalde volksgezondheidsnoden zoals zuiver drinkwater, gezonde voeding, kanker en infectieziekten en van preventieve organisaties tot palliatieve zorginstellingen.
Deskundigen (Partnerorganisaties)

 

De partnerorganisaties hebben expertise op een of meerdere domeinen van de preventieve gezondheidszorg. Ze ontwikkelen strategieën, methodieken en materialen en helpen de Logo’s bij het verspreiden, toepassen en evalueren daarvan.

 

Regionale verspreiders (= Logo’s): Vijftien Logo’s in Vlaanderen en Brussel werken mee aan de realisatie van het preventieve gezondheidsbeleid en de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Ze vormen een schakel in het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk. In elk Logo-team – behalve in Brussel – zijn medisch milieukundigen aan het werk. Zij voorkomen of beperken gezondheidsrisico’s als gevolg van het milieu. 

 

Organisaties met terreinwerking:
Organisaties met terreinwerking hebben specifieke opdrachten in het veldwerk binnen de preventieve gezondheidszorg. Ze doen daarvoor een beroep op de expertise van de partnerorganisaties. Op lokaal vlak werken de Logo's met hen samen waar dit relevant is.

 


 

Jaarverslag en jaarplan

2018

De inhoudelijke planning 2018 vind je hier. Je leest er de accenten voor het werkjaar 2018, zoals opgemaakt in december 2017.

 • We zetten verder in op het communiceren over en de positionering van Logo Zenneland als toeganspoort voor preventie in regio Zenneland.
 • We zetten prioritair in op Lokale besturen door coaching van elke 'Gezonde Gemeente', promotie thema gezondheid voor de lokale verkiezingen, ondersteunen faciliteitengemeenten en aanwezigheid op lokaleoverlegmomenten.
 • De setting Zorg staat op een keerpunt. We spelen in en bereiden ons voor op de hervorming van de eerstelijnsstructuren. Bestaande samenwerkingsverbanden behouden en versterken we waar mogelijk.
 • Voor de bedrijfssector gaan we lokaal in op vragen voor ondersteuning. Vlaams volgen we op welke rol we kunnen spelen als Vlaamse Logo’s en bouwen ons netwerk uit.
 • We behouden de samenwerking met CLB’s en schoolnabije partners voor onze werking naar de setting onderwijs. Bij wijziging van het wetgevend kader rond de CLB’s worden stappen gezet in de actualisering van het samenwerkingscharter.
 • We streven ernaar in heel onze werking rekening te houden met sociale ongelijkheid. In ons aanbod rond preventie en gezondheid hebben we steeds voldoende aandacht voor kwetsbare doelgroepen en kansarmen.
   

2017

Download hier ons krantje 'Logo Zenneland zet de regio in beweging'. Het vat de hoogtepunten van 2017 op een originele manier samen.

Je kan ook elke actie die we in 2017 organiseerden raadplegen: het volledige en gedetailleerde inhoudelijk jaarverslag 2017 (op basis van officiële rapporteringsplatform CIRRO) lees je hier. Je vindt er een fiche per actie/project/samenwerkingsverband.

Eregast op onze Algemene Vergadering was Fran Bambust die ons een geanimeerde presentatie gaf over Nudging.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen