Nieuwsbrief

← Vorige

Ik zie u zitten

We hebben allemaal wel wat, want wat is normaal? Maar als jouw probleem geen taboe is, en je kan erover spreken met iemand wordt het al iets makkelijker om te dragen. Of het doet er zelfs niet meer toe.

Met de campagne ‘Ik zie u zitten’ motiveren we lokale partners en besturen om elkaar letterlijk te zien zitten. Iedereen is uniek en een waardevol element in onze samenleving.

Mensen die aan hun veerkracht werken verdienen alle respect en hulp waar nodig. Met ‘Ik zie u zitten’ willen we iedereen engageren om de boodschap door te geven dat het ok is om anders te zijn en dat het normaal is als iemand het eens moeilijk heeft. Iedereen mag er zijn. Op haar of zijn manier.

IK ZIE U ZITTEN is een initiatief van Logo Zenneland dat tot stand kwam in samenwerking met Archeduc, CAW en JAC Halle Vilvoorde, CGG Ahasverus, CGG Passant, CGG VBO, Denk, Expertisecentrum Dementie Memo, PZ Sint-Alexius, SEL Zenneland, Te Gek!?, VIGeZ en Werkgroep Verder. Een samenwerking van 11 regionale partners!

Voor wie?

Iedereen

Wie kan werken rond 'Ik zie u zitten'?

Lokale besturen in samenwerking met lokale partners

Hoe werkt het?

1/ Logo Zenneland verzamelt op www.ikzieuzitten.be (website in ontwikkeling) een aanbod aan activiteiten rond geestelijke gezondheid.

2/ Lokale besturen kiezen een periode van drie weken waarin ze enkele van deze activiteiten willen organiseren. Ze kiezen minstens één activiteit voor elke doelgroep en betrekken scholen, lokale verenigingen,  jeugdbeweging, seniorenraden, OKRA, enzovoort... bij de organisatie van deze activiteiten.

3/ Lokale besturen ontvangen van Logo Zenneland:

  • ‘Ik zie u zitten’ campagnemateriaal zoals affiches, leaflets, buttons, promomateriaal allerhande,...
  • Een reizende tentoonstelling van stoelen voor culturele centra, bibs, .... Hiermee tonen  lokale besturen, lokale organisaties, lokale hulpverleners aan dat ze iedereen zien zitten. En wie wil, kan gerust gaan zitten om een klapke te doen. De basistentoonstelling wordt door Logo Zenneland verzameld. Lokale partners, scholen, worden door de lokale besturen gestimuleerd om de tentoonstelling met lokaal materiaal aan te vullen.
  • Een aanbod rond algemeen welbevinden / geestelijke gezondheid met de nadruk op ‘taboedoorbrekende onderwerpen’ (www.ikzieuzitten.be)

Wil je 'Ik zie u zitten' organiseren? Goed idee!

Contacteer Lien Sergooris via lien@logozenneland.be of bel naar 02 582 75 91.

Deze materialen kan je gebruiken!

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen