Nieuwsbrief

Din05Jun

GEZOND WONEN - ZONDER VOCHT EN SCHIMMEL

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
Infodag en intervisie voor professionelen in wonen, welzijn en zorg

Elke woning is ook een thuis voor iemand. Als zorgverlener, consulent of dienstverlener draag je vaak bij tot de woonkwaliteit, ook al is dat niet steeds een evidentie.

Vocht en schimmel vormt een probleem in veel woningen. Samen met jullie willen we op 5 juni zoeken naar haalbare handvatten om bewoners te helpen hun woonkwaliteit te verbeteren. Er zijn verschillende diensten die je kunnen bijstaan, nuttige info om de bewoners te informeren en een pak ervaring bij je collega's. Aan de hand van casussen lichten verschillende professionals toe hoe zij stappen vooruit zetten. Daarnaast brengen we de lokale aanspreekpunten in kaart.

Deze infodag en intervisie zien we als een startdag voor goede samenwerking tussen verschillende actoren in het veld. Met de info en de ervaringen van deze dag, brengen we in het najaar het belang van gezond wonen onder de aandacht, op maat van jouw regio en noden. 

Deelname is gratis, broodjeslunch wordt voorzien, accreditering voor huisartsen is aangevraagd.
Inschrijven is nodig via onderstaand onderschrijvingsformulier.

PROGRAMMA

Je wordt ondergedompeld in 3 interactieve workshops en komt meer te weten over:

  1. Het woningonderzoek door de medisch milieukundige bij gezondheidsklachten die worden veroorzaakt door een ongezond binnenmilieu.
  2. Het woningonderzoek door de technisch adviseur bij kwaliteitsproblemen aan de woning.
  3. Ondersteuning van de huurdersbond bij vocht-en-schimmel problemen.

9u30     Onthaal
10u00   Welkomstwoord door Tom Dehaene, gedeputeerde Vlaams-Brabant
10u15   Gezondheidsrisico’s van vocht en schimmel in de woning door Jolin Lippens, huisarts
10u50   Eerste interactieve workshop
11u40   Tweede interactieve workshop
12u30    Netwerklunch en infomarkt
13u30    Derde interactieve workshop
14u15    Behoeftebevraging dienstverlening vocht-en-schimmel problemen in de woning
15u00    Einde


Contacteer Emilie De Witte (emilie@logozenneland.be, 02 582 75 91)

Deze dag is een initiatief van Logo Zenneland, Regionaal Woonbeleid  Noord-Pajottenland, Noord-West-Brabant en Noord, Woonwinkel Pajottenland, Woonwinkel Zennevallei, Woonbeleid Midden-Brabant, Regionaal woonbeleid Vilvoorde-Machelen. Met steun van de provincie Vlaams-Brabant.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen