Nieuwsbrief

Din05Jun

GEZOND WONEN - ZONDER VOCHT EN SCHIMMEL

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
Infodag en intervisie voor professionelen in wonen, welzijn en zorg

Elke woning is ook een thuis voor iemand. Als zorgverlener, consulent of dienstverlener draag je vaak bij tot de woonkwaliteit, ook al is dat niet steeds een evidentie.

Vocht en schimmel vormt een probleem in veel woningen. Samen met jullie willen we op 5 juni zoeken naar haalbare handvatten om bewoners te helpen hun woonkwaliteit te verbeteren. Er zijn verschillende diensten die je kunnen bijstaan, nuttige info om de bewoners te informeren en een pak ervaring bij je collega's. Aan de hand van casussen lichten verschillende professionals toe hoe zij stappen vooruit zetten. Daarnaast brengen we de lokale aanspreekpunten in kaart.

Deze infodag en intervisie zien we als een startdag voor goede samenwerking tussen verschillende actoren in het veld. Met de info en de ervaringen van deze dag, brengen we in het najaar het belang van gezond wonen onder de aandacht, op maat van jouw regio en noden. 

PROGRAMMA

De aanwezigen werden ondergedompeld in 3 interactieve workshops en kwamen meer te weten over:

  1. Het woningonderzoek door de medisch milieukundige bij gezondheidsklachten die worden veroorzaakt door een ongezond binnenmilieu.
  2. Het woningonderzoek door de technisch adviseur bij kwaliteitsproblemen aan de woning.
  3. Ondersteuning van de huurdersbond bij vocht-en-schimmel problemen.


Contacteer Emilie De Witte (emilie@logozenneland.be, 02 582 75 91) voor meer informatie.

Deze dag was een initiatief van Logo Zenneland, Regionaal Woonbeleid  Noord-Pajottenland, Noord-West-Brabant en Noord, Woonwinkel Pajottenland, Woonwinkel Zennevallei, Woonbeleid Midden-Brabant, Regionaal woonbeleid Vilvoorde-Machelen. Met steun van de provincie Vlaams-Brabant.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen