Nieuwsbrief

Geestelijke gezondheid op het werk

Aandacht hebben voor de mentale gezondheid van medewerkers levert heel wat op. Niet alleen voor de medewerker zelf, maar ook voor het bedrijf: minder verzuim, een beter prestatieniveau, hogere productiviteit, verhoogde betrokkenheid en minder personeelsverloop.

Mentaal gezonde medewerkers kunnen je als werkgever veel kosten besparen. Maar dat vraagt actie. Enerzijds moet je oog hebben voor organisatorische maatregelen die zorgen voor werkbaar werk. Anderzijds dien je individuele maatregelen te nemen die de mentale veerkracht en weerbaarheid van je medewerkers verhogen.

Je kan terecht bij je externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voor ondersteuning op maat. 

Ga aan de slag.
- Gebundeld aanbod workshops en infosessies
- Jaarverslag en jaarplan Logo Zenneland
10-daagse geestelijke gezondheid
4 voor 12
Doorbreek het taboe over psychische kwetsbaarheid met de campagne 4 voor 12.
Fit in je hoofd, goed in je vel (16+)
Gezond werken
Maak werk van gezonde werknemers.
Gezond Werken Award
Hoe gezonder de medewerkers, hoe productiever de organisatie.
Goed-gevoel-stoel
Ik zie u zitten - taboedoorbrekend werken rond geestelijke gezondheid
Inleefweek Armoede
nv gezond
Welbevinden en Veerkracht in de sociale economie
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen