Nieuwsbrief

Valpreventie in de gemeente

Als lokaal bestuur of OCMW kan je ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Je kan valpreventie bespreekbaar maken en de buurt valveilig. Dat hoef je niet alleen te doen. Kies voor een gemeenschapsbenadering zoals BOEBS en betrek er meerdere actoren bij. Denk aan:

  • dienstencentra 
  • seniorenorganisaties 
  • thuiszorgdiensten 
  • sportverenigingen 
  • huisartsenkringen 
  • kinesitherapeuten 

Wil je in je gemeente werk maken van valpreventie en investeren in het gezond ouder worden van de inwoners? Het lokaal bestuur is de bindende kracht. Het Logo zet je op weg. 

Een gezondheidsbeleid in jouw lokaal bestuur. Hoe begin je eraan?

https://logozenneland.be/sites/default/files/domain%20editor/zennelandcm/Algemeen/gezondegemeente_logo.jpg

 

Of ga meteen van start met een van onze projecten hieronder.

Ga aan de slag.
BOEBS – Blijf Op Eigen Benen Staan
Ga voor een valveilige en valvrije gemeente.
Gezondheidscijfers Eerstelijnszones/Gemeenten
Lokale activiteiten rond valpreventie
Organiseer een lokale activiteit rond valpreventie.
Vorming valpreventie voor ouderen en mantelzorgers
Voor ouderen en hun mantelzorger.
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen