Nieuwsbrief

← Vorige

Drugbeleid Op School (DOS)

Drugs op SchoolHoe bepaal je als school je houding tegenover middelengebruik? Hoe reageer je bij een incident? Hoe van je leerlingen op die problemen hebben met middelengebruik? Wat leer je leerlingen over drugs?

Drugbeleid Op School (DOS) helpt je een coherent beleid opzetten met aandacht voor alcohol en drugs, gezondheidspromotie, grenzen stellen en individuele begeleiding.

Met een drugbeleid anticipeert je school op mogelijke problemen met drugs of druggebruik van jongeren. Bovendien werkt de school hiermee aan de nieuwe VOET.

Voor wie?

Secundaire scholen, centra deeltijds beroepssecundair onderwijs of jongeren in de leertijd

Wie kan met DOS aan de slag?

De draaiboeken van DOS zijn gericht aan regionale en lokale preventiewerkers, CLB-medewerkers, gezondheidscoördinatoren… die scholen ondersteunen bij het uitwerken van een drugbeleid.

Hoe werkt het?

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheid kan uw team coachen in het ontwikkelen van een DOS.

Logo Zenneland maakt deze vormingen mee bekend via de website en mailing. Je kan bij Logo Zenneland ook terecht voor heel wat sensibiliseringsmateriaal.

Wens je meer informatie over Drugbeleid op school? Dat kan!

Contacteer lien@logozenneland.be of bel naar 02 582 75 91. Je kan ook contact opnemen met het preventieteam CGG Ahasverus (preventieTAD@ahasverus.be of bellen naar 02 452 52 94).

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen