Nieuwsbrief

Vlucht naar avatar
Vlucht naar Avatar (Educatief materiaal)
Vlucht naar Avatar is een lessenpakket over gamen voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs
2 Banners: 'Geef lucht aan je huis' en 'Ban vocht en Schimmel'. Past perfect bij andere tentoonstellingsmaterialen of pancartes rond deze thema's.
Bladwijzer met info om werknemers in de sociale economie toe te leiden tot hulpverleningsorganisaties.
Poster met info om werknemers in de sociale economie toe te leiden tot hulpverleningsorganisaties.
Tentoonstellingsbanners rond Gezond Buiten: Fijn stof – Ozon - Allergie – Berenklauw – Eikenprocessierups – Teken – Pesticiden
Gezond en veilig klussen! 6 tentoonstellingsbanners.
Stoken en CO. 3 tentoonstellingsbanners.
Deze folder geeft meer informatie over hoe correct binnen te stoken en welke brandstof of kachel te gebruiken.
Deze folder geeft meer informatie over het verbranden van afval in open lucht, wat mag wel, wat niet, wat zijn mogelijke gezonde alternatieven.
Draaiboek dat duidelijk schept over de wetgeving en de zin en onzin van hout verbranden.
Affiche: Vlaanderen stopt met roken
Folder: Stoppen met roken - maar hoe stop je op de beste manier?
Deze brochure geeft meer informatie over de gezondheidsrisico's van koolstofmonoxide, hoe je een CO-vergiftiging kan voorkomen en hoe risico's te herkennen.
Kampleiding kan deze steekkaarten bewaren in de EHBO-koffer op kamp.
Affiche met basisinformatie over het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker.

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen