Nieuwsbrief

← Vorige

Woningonderzoek van de kwaliteit van het binnenmilieu

Je kan de medisch milieukundige van het Logo inschakelen voor een onderzoek naar het binnenmilieu van een woning of publiek toegankelijk gebouw. Met het woningonderzoek beschermt en verbetert de mmk de gezondheid van de bewoner door:

  • een risico-inschatting te maken van de impact van milieufactoren in de woning op de gezondheid van de bewoners
  • advies te geven om de gezondheidseffecten te verminderen of weg te nemen.

Het woningonderzoek heeft enkel nut als het ook voor de bewoners het doel is om hun gezondheid te beschermen of te verbeteren.

Voor wie? 

Algemene bevolking

Wie kan het woningonderzoek aanvragen?

Huisartsen, lokale ambtenaren, welzijns- of gezondheidswerkers 

Hoe werkt het?

  1. Wanneer de bewoners gezondheidsklachten hebben of een potentieel gezondheidsrisico lopen ten gevolge van verontreiniging van het binnenmilieu, kunnen zij een woningonderzoek aanvragen met een ingevuld standaard aanvraagformulier.
  2. Op basis van de gemotiveerde aanvraag bepaalt de medisch milieukundige (in overleg met de lokale intermediairen en het Agentschap Zorg en Gezondheid, dienst Preventie) de verdere aanpak van het probleem. Een woningbezoek volgt pas als blijkt dat de verkregen informatie per mail, post of telefoon onvoldoende blijkt om een objectief advies te formuleren.
  3. In geval van een woningonderzoek, gebeurt er een visuele inspectie van de volledige woning of het publiek toegankelijke gebouw (en eventueel de nabije omgeving). De nadruk ligt vooral op bewonersgedrag en niet op bouwtechnische aspecten.
  4. Het woningonderzoek resulteert in een niet-bindend, onafhankelijk advies aan de bewoners van de woning en de aanvrager van het onderzoek. De medisch milieukundige bij Logo Zenneland kan de bewoners of de eigenaars niet verplichten om bepaalde maatregelen te nemen.
  5. Logo Zenneland komt niet tussen bij: een woningvervuiling, bouwtechnische problemen, huurder-verhuurder-conflicten, wachtlijsten voor sociale woningen.

Heb je nog vragen over deze dienstverlening?

Contacteer Emilie De Witte via emilie@logozenneland.be of 02 582 75 91. Meer info www.gezondheidenmilieu.be

 

Vond je dit interessant? Dan zijn deze projecten misschien ook iets voor jou:

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen