Nieuwsbrief

← Vorige

Week van de mobiliteit, op stap zonder auto

Tijdens de week van de mobiliteit van 16 tot 22 september worden acties georganiseerd om duurzame verplaatsingen met het openbaar vervoer, de fiets, te voet of via autodelen aan te moedigen. 
 
Gemotoriseerd verkeer is één van de grote veroorzakers van luchtvervuiling: roet, fijn stof, stikstofoxiden,… Luchtverontreiniging heeft een grote invloed op de gezondheid. Gemiddeld gezien verliest elke Vlaming ongeveer één gezond levensjaar door de huidige blootstelling aan fijn stof een leven lang.
 
Daarnaast veroorzaakt verkeer ook geluidsoverlast. Lawaaihinder kan leiden tot stress, slaapstoornissen en hart- en vaatziekten.
 
Je kan je eigen bijdrage aan luchtverontreiniging en geluidshinder door verkeer beperken door je auto vaker op stal te laten staan of te delen. Heb je toch een auto nodig, kies dan bij voorkeur voor een elektrische wagen of minstens voor een milieuvriendelijke wagen en rij zuinig. Vaak wordt vergeten dat we ook in de wagen worden blootgesteld aan luchtvervuiling, zeker in de file.
 
Fietsen en wandelen (bewegen) zijn heel goed voor je gezondheid. De nadelen van het inademen van verontreinigende lucht wegen daar niet tegen op. Vermijd zoveel mogelijk luchtvervuiling. Zoek de meest geschikte route uit waarbij je drukke wegen of de spitsuren vermijdt. Kies een rustige weg die verder gelegen is van de drukke weg. Hoe groter de afstand tot de weg, hoe minder luchtvervuiling door verkeer.

Voor wie?

Iedereen
 

Wie kan hiermee aan de slag?

Iedereen
 

Wil je dit thema promoten of lokaal een actie opzetten?

Meer informatie over verkeer en gezondheid vind je terug op http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/hoofdthemas/verkeer-55.html.
Inspiratie voor het organiseren van acties vind je terug op www.weekvandemobiliteit.be.
Neem gerust ook contact op met emilie@logozenneland.be of bel naar 02 582 75 91.

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen