Nieuwsbrief

Vormingen en workshops

Thema voeding en beweging

Winkeloefening
Infosessie/oefening over het lezen van verpakkingen en ettiketten op voedingsproducten.

Gezond opgroeien
Infosessie over voedingsgerelateerde opvoedingsvragen zoals "Hoe leer ik mijn kind groenten eten?" of "Wat zijn goede afspraken over televisie- en computertijd?" .

Infosessie Voedingsdriehoek
Infosessie over de nieuwe voedingsdriehoek.

Kookworkshop Gezonde brooddoos
Ga voor variatie in je brooddoos.

Infosessie Beweegdriehoek
Weet jij of je voldoende beweegt en wat is “beweging”? De bewegingsdriehoek legt het je helder uit.

Kleurrijk gezond
Hoe promoot je gezonde voeding bij mensen met een migratieachtergrond? Voor organisaties die werken met deze doelgroep.

Infosessie Bewegen op Verwijzing
Wat is bewegen op verwijzing en hoe werkt het? Voor meer info, contacteer Natalie Verhelle via 02 582 75 91 of natalie@logozenneland.be.

Kookworkshop op maat
Thema naar keuze (vb. zin/onzin diëten, voeding en ouderen, voeding 0-3-jarigen,...). Voor meer info, contacteer Natalie Verhelle via 02 582 75 91 of natalie@logozenneland.be.

Thema infectieziekten en vaccinatie

Infosessie Griep en andere vaccinaties
Infosessie over de voor- en nadelen van vaccinatie, specifiek rond een of meerdere ziektebeelden zoals griep. Voor meer info, contacteer Natalie Verhelle via 02 582 75 91 of natalie@logozenneland.be.

Thema gezondheid en milieu

Gezond binnen, klein beginnen
Interactieve workshop voor een gezonde leefomgeving in kinderdagverblijven en bij onthaalouders.

Gezond wonen, een persoonlijke inkijk
Interactieve workshop/groepsgesprek over een gezonde woonomgeving.

Gezond onderweg
Interactieve workshop voor een gezond mobiliteitsbeleid.

Gezonde kamptips
Infosessie voor jeugdbewegingen, jeugdconsulentent,... over onderwerpen zoals teken, ozon& hitte, de reuzenberenklauw,...

Gezond uit eigen grond
Infosessie die vragen beantwoordt zoals "Wat is een gezonde moestuin?" en "Wat heeft een tuinier nodig voor een goede oogst?" .

Passief roken
Infosessie over meeroken en hoe je als zorgverlener kan reageren op weerstanden en misverstanden van ouders die binnen roken. Voor professionelen uit de eerstelijn, zorg en welzijn. Contacteer Emilie De Witte, emilie@logozenneland.be of 02 582 75 91 om een infosessie uit te werken.

Proper thuis
Workshop over gezond en veilig omgaan met schoonmaakproducten en pesticiden in de woning. Voor professionelen die actief zijn rond het aspect wonen of die regelmatig aan huis komen.

Vorming op maat
Onderwerp naar keuze binnen het thema 'milieu op de gezondheid'. Contacteer Emilie De Witte, emilie@logozenneland.be of 02 582 75 91 om een infosessie uit te werken.

Thema geestelijke gezondheid

Fit in je hoofd
Interactieve workshop over de 10 stappen om je veerkracht te vergroten.

Zilverwijzer
Praatsessies voor  over thema's over mentale veerkracht bij ouder worden. Voor 60-plussers, kan ook georganiseerd in woonzorgcentra,...

Goed-gevoel-stoel
3 praatsessies over draagkracht en last voor een betere geestelijke gezondheid. Voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Preventie van zelfdoding
Infosessie over suïcidepreventie en vergroten van veerkracht. Contacteer Lien Sergooris, lien@logozenneland.be of 02 582 75 91 voor meer informatie.

Suïcidepreventiebeleid coachingstraject
Ondersteuning bij het opstellen van een beleid rond zelfdoding. Contacteer Lien Sergooris, lien@logozenneland.be of 02 582 75 91 voor meer informatie.

Herkennen en gepast reageren op signalen van zelfdoding op de werkvloer
Info over zelfdoding, signalen, opstellen van beleid, rouwen op de werkvloer. Voor bedrijven. Contacteer Lien Sergooris, lien@logozenneland.be of 02 582 75 91 voor meer informatie.

Vorming op maat
Onderwerp naar keuze binnen het thema ''geestelijke gezondheid'. Contacteer Lien Sergooris, lien@logozenneland.be of 02 582 75 91 om een infosessie uit te werken.

Thema tabak, alcohol, drugs en gamen

Infosessie rookstop
Een rookstopbegeleider legt aan de hand van een infosessie het verloop van de rookstopcursus uit. Voor rokers die interesse hebben om te stoppen. Contacteer Lien Sergooris voor meer informatie via lien@logozenneland.be of 02 582 75 91.

Rookstopcursus
Een rookstopcursus in groep voor mensen die samen de sigaret vaarwel willen zeggen.

Uitgerookt
Rookstopbegeleiding in groep en op maat voor rokers met een lagere sociale status.

Infosessie tabakspreventie
Infosessie voor jongeren rond preventie van roken en verslaving. Contacteer Lien Sergooris voor meer informatie via lien@logozenneland.be of 02 582 75 91.

Als kleine kinderen groot worden
Een gezinsgerichte, interactieve sessie die vragen rond tabak, alcohol, drugs én gamen bespreekbaar maakt.

Me-Assist
Introductie bij gebruik van Me-Assist 'Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test'

Vorming op maat voor leerkrachten
Mogelijke thema’s zijn: grenzen stellen, motiverende gespreksvoering, specifieke lespakketten. Contacteer Lien Sergooris om vorming op maat uit te werken via lien@logozenneland.be of 02 582 75 91.

Thema kanker en bevolkingsonderzoeken

Infosessie bevolkingsonderzoek naar borstkanker
Info over en het voorkomen van borstkanker, mogelijke preventie, het vroeg opsporenvan de ziekte en het bevolkingsonderzoek.

Mammoboxspel
Groepsspel over preventie borstkanker en het bevolkingsonderzoek

Infosessie bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker
Info over en het voorkomen van dikkedarmkanker, mogelijke preventie, het vroeg opsporen van de ziekte en het bevolkingsonderzoek.

Infosessie bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker
Info over en het voorkomen van baarmoederhalskanker, mogelijke preventie, het vroeg opsporen van de ziekte en het bevolkingsonderzoek.

Thema valpreventie

Infosessie valpreventie voor ouderen en mantelzorgers
Info over de risico's van vallen en hoe deze te vermijden

Infosessie tips rond medicatie en slapen
Info over medicatie als risicofactor van vallen

Vorming valpreventie voor zorgverleners in woonzorgcentra
Toelichting van de praktijkrichtlijn "Unforme aanpak valpreventie Vlaanderen" met een luik over fractuurpreventie

Vorming valpreventie in de thuissituatie
Toelichting van de praktijkrichtlijn "Unforme aanpak valpreventie Vlaanderen" met een luik over fractuurpreventie

 

 

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen