Nieuwsbrief

Vaccinatie en asielzoekers - Verslag en afspraken - overlegtafels februari 2016

Door de grote toestroom van het aantal asielzoekers in ons land is het vaccineren van al deze personen niet evident. De nood aan duidelijkheid over wie wat op zich neemt voor zowel vaccinatoren als opvangcentra- en organisaties is dan ook groot.
Vanuit  Logo Zenneland organiseerden we twee overlegmomenten die plaats vonden op 1 en 4 februari 2016 (in Halle en in Vilvoorde). Logo Zenneland dankt alvast alle deelnemers voor hun constructieve bijdrage!

Het doel van dit overleg:

  1. Duidelijke afspraken maken voor een efficiënte regionale vaccinatie en registratie.
  2. Aangeven van bijkomende noden en mogelijke knelpunten.

Het verslag met de gemaakte LOKALE AFSPRAKEN en alle ondersteunende documenten vind je op onze site terug.
 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen