Nieuwsbrief

← Vorige

Uitgerookt!

Uitgerookt! biedt rookstopbegeleiding in groep en op maat voor rokers met een lagere sociale status. 16 weken lang komt de groep samen. Daarvan zijn er 8 rookstopsessies onder leiding van een tabakoloog en vormingswerker en 8 tussensessies. De vormingswerker begeleidt de tussensessies die gaan over een gezonde levensstijl en welzijn.

Door wekelijkse bijeenkomsten is er meer ruimte voor sociale ondersteuning dan in de algemene rookstopprogramma’s. Zo kunnen deelnemers hun sociaal netwerk uitbouwen en steunfiguren vinden om hun gezonde leefstijl vol te houden.

Want mensen met een lagere sociale status beginnen gemiddeld vroeger te roken, roken meer sigaretten per dag en zijn daardoor meer afhankelijk van tabak. Ze vinden niet of moeilijk de weg naar het rookstopaanbod. Uitgerookt! probeert aan te sluiten bij de noden van de doelgroep en drop-out te verminderen door wekelijkse bijeenkomsten.

Voor wie?

Rokers met een lagere sociaal-economische status

Wie kan Uitgerookt! organiseren?

Lokale besturen, OCMW’s, lokale verenigingen, organisaties die actief zijn in kansarmoede, vormingswerkers

Hoe werkt het?

  • De rookstopsessies zijn ingebed in een groter geheel van aan roken gerelateerde gezondheids- en welzijnssessies, zodat de deelnemers uiteindelijk gedurende vier maanden wekelijks samenkomen.
  • De acht rookstopsessies worden begeleid door een rookstopbegeleider en een vormingswerker die ook de complementaire tussensessies geeft. Deze duobegeleiding verlaagt de drempel.
  • De globale aanpak met wekelijkse bijeenkomsten heeft een positieve impact op de rookstopresultaten: de tussensessies motiveren om vol te houden.
  • Het interpersoonlijk contact en de groepsdynamiek zijn sterk motiverende factoren die het succes en de gedragsverandering positief beïnvloeden.

Wil je een Uitgerookt! organiseren? Goed idee!

Contacteer lien@logozenneland.be of bel ons op 02 582 75 91.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen