Nieuwsbrief

Start waakzaamheidsfase van het hitte- en ozonplan!

Warme zomerdagen kunnen door de hoge temperatuur en ozonpieken ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Hitte kan leiden tot symptomen gaande van (slaap)hinder, huiduitslag tot hitteslag. Veel ozon kan dan weer leiden tot kortademigheid, irritatie van de ogen, keelpijn en hoofdpijn. Zonder bescherming kan de zon zonnebrand en een zonnesteek geven.

Lokale besturen, OCMW's, woonzorgcentra, ziekenhuizen, huisartsenkringen, sportverenigingen, scholen, kinderopvang, thuiszorgorganisaties... het Agentschap Zorg en Gezondheid doet graag een beroep op deze organisaties om tijdig te communiceren over de gevaren van hitte en ozon, de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en indien nodig efficiënt te kunnen optreden.

Daarvoor worden alle communicatieboodschappen gebruiksklaar aangeboden via een communicatietoolkit.

Lees meer

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen