Nieuwsbrief

← Vorige

Leerlijn tabak, alcohol en drugs

De Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs is een praktisch instrument dat schoolteams wil ondersteunt bij het preventief werken rond deze thema’s.

De leerlijn werkt op verschillende niveaus:

  • ondersteuning van de uitwerking van een tabak-, alcohol- en drugbeleid op school;
  • leidraad voor de invulling van alcohol-, tabak-, game-, cannabis- en andere illegale drugpreventie in de klas;
  • lesprogramma’s, klas- en schoolprojecten rond alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs.

Voor wie?

Basis- en secundair onderwijs

Wie kan hiermee aan de slag?

CLBs, directie en leerkrachten

Hoe werkt het?

De leerlijn is te downloaden via www.gezondeschool.be en www.vad.be

Het pakket omvat:

  • een handleiding met kadering;
  • per thema een schematisch overzicht van de leerinhouden over de graden heen;
  • per graad een schematisch overzicht van de leerinhouden voor de verschillende thema’s.

Wens je met de Leerlijn aan de slag te gaan in jouw school? Goed idee!

Contacteer lien@logozenneland.be of bel naar 02 582 75 91.

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen