Nieuwsbrief

← Vorige

Hulp KOMt van PAS

De hulpverlenigscarrousel is meestal gekoppeld aan een concrete actie of een specifiek project, vaak ook in het kader van Fit in je Hoofd, meerbepaald om de stappen ‘durf hulp vragen’ of ‘praat erover' te concretiseren. Tijdens de hulpverleningscarrousel stellen hulpverleningsorganisaties zich voor op een leuke en interactieve manier. Deze voorstelling wordt op maat gemaakt van de doelgroep: jongeren, mensen die tewerkgesteld zijn in de sociale economie of volwassenen.

De deelnemers worden verdeeld in groepen en elke groep start bij één van de aanwezige organisaties en schuift na een afgesproken tijd door naar de volgende organisatie. De deelnemende organisaties kunnen zijn: CAW, CGG, OCMW, Wijkagent, Huisarts, Preventiedienst politie, CLB en eventueel interne leerlingbegeleider, AD-preventiewerker, Gemeentelijke jeugddienst, Fit in je Hoofd,...

Op het einde van de carrousel wordt een 'hulp KOMt van PAS'- boekenlegger meegegeven waarop lokale contacten naar hulporganisaties genoteerd staan. Deze wordt dan ook telkens op maat van de school/gemeente gemaakt. Deelnemers kunnen hem ook zelf personaliseren.

Specifiek voor de scholen: goed om rekening mee te houden!

  • De hulpverlenigscarrousel kan voor elke graad, maar meestal worden maximum 2 graden uitgenodigd per dag.
  • Elke organisatie krijgt een 12-tal minuten om zich voor te stellen --- leerlingen moeten 7 groepen doorlopen, goed voor 84 minuten. Rekening houdend met doorschuifsysteem, mag je 2 lesuren rekenen om het volledige traject te doorlopen.
  • Als je groepen van 20 leerlingen neemt, kan je maximum 140 leerlingen tegelijkertijd laten deelnemen.
  • De voorstelling gebeurt meestal in de school zelf, maar kan zeker ook op locatie. Belangrijk is vooral dat er voor elke organisatie een ruimte is voorzien.
  • Indien de concrete actie een nabespreking vraagt, kan er extra in klasverband worden gewerkt.

Voor wie?

Jongeren, volwassenen en ook meer specifiek: mensen die tewerkgesteld zijn in de sociale economie

Wie kan hiermee aan de slag?

Schooldirecties en leerkrachten, CLBs, hulporganisaties, lokale besturen, burgerorganisaties,...

Wil je rond het thema hulpverlening werken? Goed idee!

Neem contact op met Lien Sergooris via lien@logozenneland.be of bel naar 02 582 75 91.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen