Nieuwsbrief

Hoe vergroot je de veerkracht van je medewerkers?

Prof. Sara Willems (UGent), Jasmine Mommen (UGent) en nadien inspiratiecafé... dat zijn de smaakmakende ingrediënten van een praktische studiedag  rond het thema: “Hoe vergroot je de veerkracht van jouw medewerkers?” Deze dag wordt georganiseerd door Logo Zenneland, Logo Oost-Brabant, CGG Ahasverus, CGG PassAnt, CGG VBO, VLABO en de provincie Vlaams-Brabant.

Inschrijven kan hier:

Ik schrijf me in

Programma

9.00 uur :  Onthaal met koffie

9.30 uur:   Welkom door Veerle Stevens, adjunct-directeur CGG Passant

9.45 uur:   'Gezondheid, niet gelijk verdeeld?' Door Prof. Sara Willems, UGent

11.15 uur: 'Sociale economie en gezondheidspromotie, nieuwe methodieken voor werknemers,' door Jasmine Mommen, UGent

12.15 uur: Lunch met netwerkmarkt

13.15 uur: Inspiratiecafé: 'hoe ga je aan de slag op groepsniveau?' Ervaringen uit de praktijk en mogelijke methodieken

14.15 uur: Inspiratiecafé: 'hoe werk je individueel?' Nieuw screeningsinstrument POP en casusbespreking

15.15 uur: Einde

Locatie

Provinciehuis Leuven, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

Prijs

Graag €10 te betalen via overschrijving op BE 97 0682 5175 6049 met vermelding ‘studiedag+naam’

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen