Nieuwsbrief

Een nieuwe richtlijn voor alcoholgebruik

Eind oktober besteedde de media heel wat aandacht aan de richtlijn voor alcoholgebruik, die een antwoord biedt op de vraag ‘hoeveel alcohol is te veel?’. De oude richtlijn lag te hoog: nieuwe wetenschappelijke evidentie toont aan dat er ook in kleinere hoeveelheden al gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan alcoholgebruik. Daarom werkte VAD (1) het afgelopen jaar aan een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde richtlijn. Dit nieuws, nog zonder concrete informatie over wat de nieuwe aanbeveling zou zijn, raakte duidelijk een gevoelige snaar. Dat mensen zo beschermend zijn over hun alcoholgebruik, zegt veel over hoe geaccepteerd alcohol is. Vandaag stelt VAD de richtlijn voor op haar jaarlijkse studiedag. Die nieuwe richtlijn slaat een brug tussen de risico’s die alcoholgebruik met zich meebrengt, en de realiteit van het ingeburgerde alcoholgebruik.

Richtlijnen voor alcoholgebruik zijn niet evident. Alcohol is een schadelijke stof die zeer diverse problemen kan veroorzaken, op vlak van gezondheid en veiligheid. De Wereldgezondheidsorganisatie linkt alcoholgebruik ondertussen aan meer dan 200 ziekten en verwondingen. Onder andere het kankerverwekkende effect van alcohol wordt steeds duidelijker aangetoond.

Een ‘veilige ondergrens voor alcoholgebruik’ vastleggen is onmogelijk. Bovendien hangt de ernst van de risico’s af van de situatie (in het verkeer, op het werk, ...) en de persoonlijke kwetsbaarheden (jongeren, zwangere vrouwen, ouderen, ...). Elke richtlijn is dan ook arbitrair en zoekt een evenwicht tussen wetenschappelijke evidentie en maatschappelijke aanvaardbaarheid.

Zo kwam de richtlijn tot stand

De ‘oude’ richtlijn (2), die zowel in Vlaanderen als in veel Europese landen werd gehanteerd, wordt meer en meer verlaten ten voordele van een richtlijn die een veel lagere maximale alcoholconsumptie voorstelt.

Nu heeft dus ook in Vlaanderen een groep experten uit de preventie- en hulpverleningssector in consensus een nieuwe richtlijn opgesteld die wordt gedragen door de Algemene Vergadering van VAD. Deze expertengroep baseerde zich in de eerste plaats op wetenschappelijke kennis en nieuwe inzichten over de risico’s van alcoholgebruik. Er werd ook gekeken naar recente richtlijnen in andere landen. Deze informatie werd afgewogen tegenover de huidige cijfers over alcoholgebruik in Vlaanderen, en tegenover de accepteerbaarheid van zo’n maximale grens in onze samenleving.

Ten slotte koos de groep voor een eenvoudige, maar duidelijke formulering. Correcte informatie, maar zonder betutteling. Hoe je met alcohol omgaat, blijft een persoonlijke keuze.

Het resultaat luidt: “Alcohol is een schadelijke stof. Om de risico’s van alcoholgebruik te beperken, drink je best niet meer dan 10 standaardglazen per week.” (3) Download hier de infofiche met de volledige richtlijn.

Meer informatie vind je op: http://www.vad.be/artikels/detail/een-nieuwe-richtlijn-voor-alcoholgebruik

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen