Nieuwsbrief

Actiemaand baarmoederhalskanker

Jaarlijks krijgen ongeveer 350 vrouwen in Vlaanderen baarmoederhalskanker. Dit komt overeen met ongeveer 2.3% van alle kankers bij vrouwen.

Baarmoederhalskanker wordt voorafgegaan door een aantal voorstadia (letsels die nog geen kanker zijn). Behandeling van deze voorstadia voorkomt het ontstaan van kanker.

De voorstadia van baarmoederhalskanker leiden niet tot sterfte maar wanneer de aandoening in een zeer laattijdig stadium ontdekt wordt, overleeft minder dan één vijfde van de vrouwen.

Door elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen, worden baarmoederhalskanker en de voorstadia ervan vroegtijdig opgespoord en behandeld. Een vroege opsporing zorgt er ook voor dat de behandeling minder zwaar is en u sneller herstelt.

Voor de meeste vrouwen is het onderzoek van het uitstrijkje volledig gratis.

Wil je actie ondernemen om dit bevolkingsonderzoek onder de aandacht te brengen? Contacteer ons.

Kijk ook eens op https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen