Nieuwsbrief

Din05Jun

GEZOND WONEN - ZONDER VOCHT EN SCHIMMEL

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
Infodag en intervisie voor professionelen in wonen, welzijn en zorg

Elke woning is ook een thuis voor iemand. Als zorgverlener, consulent of dienstverlener draag je vaak bij tot de woonkwaliteit, ook al is dat niet steeds een evidentie.

Vocht en schimmel vormt een probleem in veel woningen. Samen met jullie willen we op 5 juni zoeken naar haalbare handvatten om bewoners te helpen hun woonkwaliteit te verbeteren. Er zijn verschillende diensten die je kunnen bijstaan, nuttige info om de bewoners te informeren en een pak ervaring bij je collega's. Aan de hand van casussen lichten verschillende professionals toe hoe zij stappen vooruit zetten. Daarnaast brengen we de lokale aanspreekpunten in kaart.

Deze infodag en intervisie zien we als een startdag voor goede samenwerking tussen verschillende actoren in het veld. Met de info en de ervaringen van deze dag, brengen we in het najaar het belang van gezond wonen onder de aandacht, op maat van jouw regio en noden. 

Deelname is gratis, broodjeslunch wordt voorzien, accreditering voor huisartsen is aangevraagd.
Inschrijven is nodig via onderstaand onderschrijvingsformulier.

Meer info nodig over deze dag?
Contacteer Emilie De Witte (emilie@logozenneland.be, 02 582 75 91)

Deze dag is een initiatief van Logo Zenneland, Regionaal Woonbeleid  Noord-Pajottenland, Noord-West-Brabant en Noord, Woonwinkel Pajottenland, Woonwinkel Zennevallei, Woonbeleid Midden-Brabant, Regionaal woonbeleid Vilvoorde-Machelen. Met steun van de provincie Vlaams-Brabant.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen