Nieuwsbrief

← Vorige

- Jaarverslag en jaarplan Logo Zenneland

Logo Zenneland? Logo Zenneland!

We leren mensen hoe ze langer gezond kunnen blijven. We promoten dus gezondheid.
Iedereen heeft wel zijn advies klaar over gezondheid. Maar wij promoten enkel wetenschappelijk gefundeerde boodschappen en campagnes. En budgettair gezond bovendien!
We werken enkel lokaal en ondersteunen organisaties, besturen, verenigingen, bedrijfsgerichte partners, … in de regio Zenneland. Zo proberen we de bevolking te overtuigen om bewust gezonde keuzes te maken op alle terreinen.
We coachen onze partners, inspireren, geven advies en hebben kant-en-klare projecten die lokaal gebruikt kunnen worden. Ook maatwerk is geen probleem.
Dus als je samen iets rond gezondheid wil ondernemen, contacteer ons dan. We helpen je met plezier, op maat, verder.

Onze waarden en evidenties

2018

De inhoudelijke planning 2018 (opmaak dec. '17) vind je hier. Je leest er de strategische lijnen en de accenten voor het werkjaar 2018.

Strategisch leggen we in 2018 volgende accenten. (We bouwen verder op de opportuniteiten en noden verwoord in de inhoudelijke planning 2016.)

 • We zetten verder in op het communiceren over en de positionering van Logo Zenneland als organisatie.
  Logo Zenneland is een sterke partner voor preventie in de regio. We communiceren doorlopend via verschillende kanalen over onze werking en over de initiatieven van onze lokale partners waar we toe bijdragen. We streven naar een verbreding van ons netwerk en een verankering in verschillende overlegstructuren.
 • We zetten prioritair in op Lokale besturen.
  Lokale besturen zijn dé lokale draaischijf voor lokale gezondheidsinitiatieven naar hun inwoners en verenigingen. Logo Zenneland biedt ondersteuning en coacht om gezondheid via ‘Gezonde Gemeente’ ook duurzaam op te nemen. In 2018 zijn er lokale verkiezingen. We besteden extra aandacht aan het inspireren van huidige en mogelijke nieuwe lokale beleidsmakers om gezondheid op te nemen in hun programma, memorandum en lokaal beleid. We behouden aandacht voor het specifieke karakter van de faciliteitengemeenten en ondersteunen de intergemeentelijke gezondheidsraad. We blijven ook aanwezig op lokaal overleg en welzijnsraden en zoeken steeds naar de goede en efficiënte manier om gezondheid te integreren in hun werking.
 • De setting Zorg staat op een keerpunt. We spelen in en bereiden ons voor op de hervorming van de eerstelijnsstructuren. Bestaande samenwerkingsverbanden behouden en versterken we waar mogelijk.
  Na de eerstelijnsconferentie van februari 2017 is de hervorming van verschillende structuren ingezet. We gaan na op welke manier we onze rol kunnen opnemen t.o.v. de op te richten eerstelijnszones. We volgen via de veranderingsforums. Rekening houdend met de te verwachten richtlijnen voor de structuren op het regionaal werkingsniveau zoeken we afstemming met de andere partners in onze regionale zone. Vanuit de Logo-werking blijven we ook ad hoc samenwerken met partners uit de zorg en welzijn, o.a. met ziekenhuizen in onze regio.
 • Voor de bedrijfssector gaan we lokaal in op vragen voor ondersteuning. Vlaams volgen we op welke rol we kunnen spelen als Vlaamse Logo’s.
  We ondersteunen lokaal verschillende trajecten en initiatieven (zowel in de commerciële sector als de sociale economie). Afhankelijk van de Vlaamse tendensen en de haalbaarheid binnen onze opdrachten zetten we stappen in het verder aflijnen van onze rol en ons aanbod als Logo Zenneland.
 • We behouden de samenwerking met CLB’s en schoolnabije partners voor onze werking naar de setting onderwijs. Bij wijziging van het wetgevend kader rond de CLB’s worden stappen gezet in de actualisering van het samenwerkingscharter.
 • We streven ernaar in heel onze werking rekening te houden met sociale ongelijkheid. In ons aanbod rond preventie en gezondheid hebben we steeds voldoende aandacht voor kwetsbare doelgroepen en kansarmen.
   

 

2017

De inhoudelijke planning 2017 (opmaak dec. '16) vind je hier. Je leest er de strategische lijnen en de accenten voor het werkjaar 2017.
De gedetailleerde planning en voortgang van het voorjaar 2017 lees je hier (stand van zaken eind april 2017).

Begin april 2018 vind je hier het gedetailleerde jaarverslag, maar uiteraard ook een originale versie. Deze laatste wordt voorgesteld op onze algemene vergadering van 27/04/2017.

 

2016

De opgemaakte originele vorm van ons jaarverslag kreeg de primeur op onze algemene vergadering 28/04.
Klik door en lees de krant: ZAP naar Zenneland

Het volledig gedetailleerde inhoudelijk jaarverslag 2016 met standaard projectfiches (op basis van CIRRO) lees je hier.

(voorjaar 2016: De gedetailleeerde planning en voortgang van het voorjaar 2016 lees je hier (stand van zaken eind april 2016).
Inhoudelijke planning 2016 (opmaak dec. '15): Een overzicht van de uitdagingen, kansen en grotere acties 2016 )

 

 

 

 

ARCHIEF

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen